Stad Antwerpen

Stad Antwerpen

Sporting A wil elke Antwerpenaar aan het sporten krijgen. Samenhorigheid was dan ook de rode draad doorheen het jaar dat Antwerpen de titel van ‘Europese Sporthoofdstad’ mocht dragen. Sport heeft namelijk de fantastische gave om iedereen bij elkaar te brengen ongeacht  ras, geloof, leeftijd, geslacht, fysieke of verstandelijke capaciteiten. Deze Olympische gedachte in acht genomen is Sporting A heel trots dat Antwerpen als gaststad de European Summer Games van de Special Olympics 2014 mag verwelkomen. Als Olympische stad is het een ware eer om de Olympische vlam en de ‘Games of the Heart’ welkom te heten. Sporting A hoopt op wondermooie sportcompetities in Olympisch zwembad Wezenberg, sportcentrum Het Rooi en Antwerp Expo in de beste Olympische sfeer.  

Our Sponsors & Partners